Yaroslav & Kate

Concept, planning, decor: Grey Chic Wedding
Photo: Galina Gallo
Video: Kate Osipova
Polygraphy:  Alexandra Kartamysheva 
Muah: Makeup.freedom
Yaroslav & Kate: Ekaterina Korytova